Sicmat

ševingovací stroje
honovací stroje

Ševingování je způsob dokončování ozubených kol s nejnižším poměrem výrobních nákladů. Stroje RASO 200 CNC, RASO 400 CNC a RASO 600 CNC se vyrábí ve dvou velikostech pro obrobky do průměru 200 a 400 mm. Konstrukce stroje je řešena s ohledem na tuhost a co nejkratší kinematické řetězce. Zaoblení či úkosu se dosahuje oscilací stolu, aniž by bylo nutné vytvářet složitou kinematiku uvnitř ševingovací hlavy.

CNC řízení má dle úkolu obrábění variabilitu od 3 do 7 řízených os. Stroj je možné vybavit automatickým podáváním obrobků. Osa Z pro radiální přísuv ševingovacího nástroje k ozubení má u menšího stroje RASO 200 vyklonění pod úhlem 30°. Typ RASO 250 má navíc integrovanou odhrotovací stanici .

K honování do průměru 250 mm a modulu 5 mm honovacím vnějším ozubením je určeno Grono 250, které přenáší výhody postupu podobného ševingování na tepelně zpracované díly.