Klingelnberg AG

lapovací stroje pro kuželová kola

Stroj L 60 je určen pro lapování hypoidních a kuželových soukolí. L 60 disponuje 3 lineárními osami pro nastavení montážní míry a osového přesazení. Opčně je možné stroj vybavit i pro soukolí, která mají úhel os odlišný od 90°.

L 60 je vybavena řízením FANUC FS 160i-MA CNC, které se osvědčilo v automobilovém průmyslu. Její předností je snadná obsluha a vysoká spolehlivost.

Hlavní rozsah použití lapovacího stroje L 60 je v automobilovém průmyslu. V průměru se stále 80% kuželových kol lapuje. Přesto že se jedná o „špinavý“ způsob výroby a jsou zde kladeny vysoké nároky na znalosti obsluhy stroje, má stále své místo při výrobě kuželových kol. L 60 přitom podporuje obsluhu i seřizovače celou řadou standardních i opčních funkcí.

Kompaktní konstrukce a dobře přístupný, dopředu široce otevřený pracovní prostor umožňuje snadné nakládání kol a seřizování stroje. Upínání obrobků ulehčuje nožní spínač. Na požádání lze stroj vybavit automatickým podáváním obrobků. Automatickým rozeznáním soukolí se i při stoachistickém podávání různých převodů zajistí, že se použiije ten správný lapovací program.

Lapovací cyklus je možné rozdělit na 2 fáze s různým počtem otáček a cyklů, s různými hnacími a brzdnými momenty pro dosažení libovolných korektur zrcátka (pásma nesení zubů). Poprvé je zde u lapovacího stroje nabízena technologie lapování za vysokých rychlostí. Tato technologie dosahuje v závislosti na způsobu výroby ozubení zmenšení chyb roztečí, čelního a obvodového házení. Současně vede ke zlepšení jakosti povrchu zubů bez negativního dopadu na geometrii ozubení. K zabránění vzniku zmetků lze před začátkem lapování provést kontrolu jakosti pomocí volitelných hraničních hodnot pro toleranci aktuální montážní polohy nebo toleranci celkové chyby s údajem o jejím podílu na kole a na pastorku.

Datová rozhraní lze opčně konfigurovat tak, aby byla např. možná výměna dat mezi L 60 a zařízením pro sběr provozních dat. Pomocí síťové karty lze propojit L 60 s ostatními stroji a programem KIMOS firmy Klingelnberg a uskutečnit stand alone řešení, popř. lze se zapojit do stávající firemní sítě.


typ stroje průměr obrobku (mm) modul (mm)

L 60 (lapovací stroj) 500 (600)