Klingelnberg AG

brusky pro kuželová kola

Brusky G 27, G 80 a G 60 jsou stroje, které mají jedno vřeteno ve vertikálním směru. Jsou konstruovány pro broušení soukolí vyráběných sériově jednořeznou metodou, a to nezávisle na tom, zda se jedná o frézování kontinuálním dělením nebo dělicím způsobem (zub po zubu). S těmito stroji lze brousit předfrézované soukolí Oerlikon, aniž by přitom byly zmenšeny výhody tohoto typu ozubení.

Brusky pracují podle seřizovacích hodnot, které jsou teoreticky vypočteny pro požadovaný tvar boku zubu programem KIMOS. Brusné kotouče se profilují na CNC-orovnávacím přístroji. Tímto přístrojem se vytváří libovolné modifikace profilu jako jsou definovaná výšková soudkovitost zubu, hlavové a patní podbroušení a zaoblení paty zubu.


typ stroje průměr obrobku (mm) modul (mm)

G 27 300 0,7 - 8
G 60 600 1 - 12
G 80 800 1 - 13