Klingelnberg AG

odvalovací frézky pro kuželová kola

Frézka C 27 je určena pro obrábění spirálních kuželových kol a hypoidních převodů při výrobě osobních a nákladních automobilů. Konstrukci strojů charakterizuje uspořádání horizontální frézovací hlavy na šikmém loži, které je vhodné pro optimální odvod třísek i při vyšších řezných rychlostech a posuvech. Dopravník třísek je instalován přímo v pracovním prostoru. To umožňuje nejen konvenční frézování s chladicími kapalinami, ale i co nejkratší odvod horkých třísek při frézování za sucha s tvrdokovovými nástroji.

Nová konstrukce frézek C 29 a C 50 má vertikální frézovací hlavu umístěnou zeshora vůči obrobku upnutém v otočném stole pro nastavení základního úhlu ozubení. Toto uspořádání umožňuje snadnou výměnu obrobků, popř. i pomocí automatizace a vysoké řezné výkony díky tuhosti celé sestavy.

Dosahované vysoké řezné rychlosti spolu s novými nástrojovými technologiemi představují v porovnání s obráběním s chladicími kapalinami značné zvýšení efektivity výroby. Konstrukčně jednoduché a současně dostatačně dimenzované CNC osy poskytují stroji vysokou tuhost a vytváří předpoklady pro použití všech obvyklých způsobů výroby kuželových kol (kontinuální způsob a dělící způsob s použitím příslušných nástrojů).

Frézka C 60 je díky své vysoké dynamické a statické tuhosti určena pro výrobu traktorů a těžkých nákladních automobilů. Nutnost vysoké tuhosti stroje je dána velkým rozsahem požadavků, které musí velké stroje pro výrobu kuželových kol zajistit. Na jedné straně jsou menší série než u osobních automobilů, na druhé straně vyšší náklady na nástroje. Z toho vyplývájí požadavky na používání stávajících nástrojů z rychlořezné oceli až po nové prostorové nástroje. Nový stroj musí bez omezení zvládnout použití tvrdokovových nástrojů s vysokou produktivitou frézování s řeznými rychlostmi 20 - 300 m/min. Předpokladem k tomu jsou výkonné pohony nástroje a obrobku.

Firma Klingelnberg AG vyrábí také nožové hlavy a tyčinkové frézovací nože s rychlořezné oceli či tvrdokovu pro frézování s chladícími kapalinami a za sucha. Jsou určeny jak pro obvyklé postupy Spiromat a Spirac (typ FN,FS), tak i pro nové produktivní postupy ARCON (obrábění zub po zubu dělicím způsobem) a SPIRON (kontinuální dělení), které používají nožové hlavy s vysokým počtem nožových skupin.


typ stroje průměr obrobku (mm) modul (mm)

C 27 270 1,5 - 6,5
C 29 280 1,5 - 6,5
C 50 500 1,5 - 9
C 60 630 3,5 - 10 (13)