LIEBHERR Verzahntechnik GmbH

odvalovací obrážečky

Kromě obvyklých postupů obrážení lze na strojích firmy LIEBHERR použít technologie, které dovolují zvýšit produktivitu a flexibilitu obrážení, jakož i počet výrobních operací na jednom stroji při jednom upnutí:

- spirální najíždění s degresivním radiálním přísuvem - Controlled cutting process (CCP) Při spirálním najíždění s konstantním radiálním přísuvem se v závislosti na rostoucí hloubce zubové mezery zvětšuje i objem odebíraných třísek. To znamená, že zatížení stroje a nástroje roste plynule až do dosažení požadované konečné hloubky zubové mezery.

- obrábění více segmentů na jednom průměru nebo na jedné hřídeli, polohové orientování více ozubení navzájem a značkování, soustružení válcového nebo kuželového kontrolního nákružku, odhrotování - Special cutting process (SCP)

- obrážení dělicím způsobem s nejvyšší přesností a s dělením v kruhovém rychlo-posuvu, obrábění zvláštních profilů - Profil cutting process (PCP)

Produktivní odvalovací obrážečky řady LS obrábí kola s max. počtem až 3.000 dvojzdvihů za minutu. Stroje této řady mají standardně 5 CNC os - osa C1 rotační pohyb nástroje, C2 rotační pohyb obrobku, X1 radiální pohyb saní stojanu, Z3 zdvih obrážecího vřetena a B4 rotační pohyb odskokové vačky.

Obrážečka LS 180/F má posuvné obrážecí vřeteno jako větší obrážečky. Typ LS 180/E je vybaven NC vodítkem obrážecího vřetena rychlé pro nastavení přímých a šikmých ozubení v programu, bez nutnosti mechanické změny vodítka. Stroj charakterizuje maximální flexibilita, vysoká tuhost a přesnost pohonů pro korekce.


typ stroje/způsob zpracování průměr obrobku (mm) modul (mm) délka zdvihu (mm) axiální dráha (mm)

LS 80 80 3/5 30/55-
LS 80 F80 3/5 70275
LS 180 F1805 70275
LS 180 E1805 70275
LS 2802803/5 30/55-