LIEBHERR Verzahntechnik GmbH

automatizace

Manipulační techniku dodává firma Liebherr zejména pro potřeby automobilového průmyslu pro nasazení v podmínkách seriové výroby ozubení a dalších podobných součástí. Jedná se o nejrůznější podavače, manipulační roboty, transportní a zásobníkové systémy (např. známý Uniflex) a vybavení pružných výrobních linek, které umožňují zařazení ozubárenských strojů firmy Liebherr i do plně automatizovaného provozu. Na vlastních obráběcích strojích je zabudována automatizace firmy Liebher typu:

  • paletového řetězového pásu (PTB)
  • kruhového talířového zásobníku (KTS)
  • otočného nakladače (SSL)

Ze zásobníku stroje přebírá obrobky rychlotočný nakladač se 3 stanicemi (pro polotovar, díl pro obrábění, hotový díl), který má upínací a nakládací čas pod 2 sekundy. K nakladači lze také zabudovat odhrotovací zařízení pro odstranění hrubé třísky z obrobku.

Firma Liebherr vyrábí pro obráběcí stroje manipulační techniku pro automatizované podávání obrobků. Od roku 1970 bylo takto do pružných výrobních systémů integrováno více než 12000 strojů.

V nabídce firmy Liebherr jsou manipulační systémy, jako je:

  • portálový robot
  • překladač
  • paletovací zařízení

U transportních systémů jsou k dispozici nejrůznější druhy řetězových a pásových dopravníků a zásobníků obrobků integrovaných k obráběcím strojům.

Systémy pro ukládání obrobků jsou konstruovány jako:

  • stohovací zdvihové vozíky
  • zásobníky s taktovým řetězovým pásem
  • zásobníky s pevnými odkládacími plochami
  • regálové zásobníky složené z upínačů obrobků a portálového robota