LIEBHERR Verzahntechnik GmbH

odvalovací frézky / obrážečky

Zejména pro automobilový průmysl jsou určeny stroje typu Combi Cut, které umožňují jak obrážení, tak i frézování při jenom upnutí obrobku s využitím obrážecího a frézovacího vřetena. Takové řešení je např. vhodné pro ozubená kola se spojkovým ozubením. Pomocí obrážecího vřetena lze rovněž vysoustružit kontrolní nákružek nebo vyrobit segmentové ozubení. Stojan obrážecího vřetena lze dále vyklonit o 12,5°, což umožňuje obrábět válcová i kuželová ozubení.Obě technologie se navzájem nijak neomezují, čehož je důkazem rozsah otáček frézy až do 16.000 ot. / min a vřetena až do 3.000 dvojzdvihů / min. Zárukou vysoké technické úrovně jsou použité poznatky obou tradičních výrobců Liebherr a Lorenz, které vychází z konstrukce typových řad frézek LC a obrážeček LS.