KLINGELNBERG GmbH

Speciální měřící technika (CM-DIGIT)

Zabezpečení jakosti výroby a její optimalizace pomocí vhodných automatizovaných postupů měření je další oblastí, na kterou se firma Klingelnberg zaměřila.

Naměřená data se evidují pomocí přizpůsobených snímačů, popř. bezdotykově laserovým vibrometrem a mikrofonem. S využitím speciálního software se dále vyhodnocují v technologických počítačích.

Jedná se o systémové řešení kontroly a optimalizace hlučnosti nejrůznějších dílů. U převodovek se kontroluje jednoboký a dvouboký odval, analýza chyby odvalu a hlučnost ozubených kol. Jednotlivé úkoly měření lze kombinovat. Následně se automaticky stanoví, zda je díl v pořádku, či nikoliv, a zda potřebuje dopracovat.

Pomocí této analýzy lze v krátkém čase specifikovat kvalitu výroby, stanovit trendy a zdroje rušení a poskytnout údaje o jakosti ozubení. Získané informace se použijí zpětně pro nastavení strojů a opatření ohledně materiálu, konstrukce a dodávek.

Osvědčené systémy CM-DIGIT používá řada významných výrobců automobilů a jejich subdodavatelů. Investiční náklady se již v krátké době amortizují.