KLINGELNBERG GmbH

program KIMOS

KIMOS slouží k podpoře výroby spirálních kuželových kol. Výpočet probíhá podle nastavení hrubovacího stroje na základě parametrů ozubení, popř. nastavení brusek a frézek při dokončování podle seřizovacích dat nastavení hrubovacího stroje. Program také zohledňuje zpětnou vazbu automatické kontroly na měřicích centrech v přepočet nastavení při dokončovacím cyklu. Na měřících centrech Klingelnberg je k tomuto účelu instalován program KOMET.

K dispozici jsou data navrhovaného ozubení, seřizování strojů a nástrojů, jakož i data pro měření a optimalizaci ozubení. Počítačovou simulací se výrazně zkrátí vývoj zrcátka a zjednoduší se zadávání parametrů ozubení do řídících systémů ozubárenských strojů. Tím je umožněno dosažení vysokého stupně opakovatelnosti výroby spirálních kuželových ozubených kol.