KLINGELNBERG GmbH

universální odvalovací frézky pro kuželová kola

V případech, kdy sériovost výroby klesá a roste variabilita produkce, lze vhodně využít vlastností odvalovacích frézek z výrobní řady C U. Pro zajištění kompletního opracování kuželových kol stačí nasadit pouze jeden stroj tohoto typu, vybavený příslušnými nástroji pro frézování za měkka a pro dokončování po kalení.

Pro konvenční frézování za měkka se používají dvoudílné 5-ti chodé nožové hlavy s universálními noži, s nimiž se bez zdlouhavého vývoje plynule a přesně vytváří pásmo nesení zubů - zrcátko s požadovanou velikostí a polohou. Změny podélné soudkovitosti se u frézek C U dosahuje nastavením excentricity dvojdílné nožové hlavy, kdy se mění velikost poloměru oběžné kružnice nožů pro řezání konkávních boků zubů.

Pro vytváření zrcátka při dokončování ozubení po kalení zde platí stejná pravidla jako při opracování ve stavu za měkka. Frézováním po kalení metodou HPG-S/HPG pomocí tvrdokovových nástrojů se zcela odstraní deformace po tepelném zpracování. Tímto způsobem lze vyrobit spirální kuželová kola, která jsou svojí kvalitou ozubení a jakostí povrchu srovnatelná s broušenými kuželovými koly.

Význačnou vlastností cyklopaloidního a eloidního kuželového ozubení (postupy firem Klingelnberg a Oerlikon) je konstantní výška podél šířky zubu. Ta rovněž určuje vysokou přesnost a únosnost ozubení a vede ke snížení hlučnosti a zvýšení životnosti převodu. Použitím vhodných nástrojů lze na těchto strojích rovněž vyrábět obloukové ozubení.


typ stroje průměr obrobku (mm) modul (mm)

C 40 U 450 1 - 8
C 60 U 600 2 - 13
C 100 U 1000 (1150) 3,5 - 13 (15,5)